Trainingstijden
De trainingen zijn op:
-       Dinsdag, onderbouw 16.00 – 19.00 uur, bovenbouw 17.00 – 20.00 uur.
-       Donderdag, onderbouw 16.00 – 19.00 uur, bovenbouw 17.00 – 20.00 uur.
-       Zaterdag, onderbouw en bovenbouw van 10.00 – 13.00 uur.
-       Op vrijdag is er voor de eerste divisie turnsters en de N2 turnsters nog een extra training van 16.30 – 19.30 uur.

Graag 5 minuten voor aanvang van de training omgekleed aanwezig in de turnhal.
Afmelden van een training via telefoon, what’s app, mail of sms naar Martin Nijkamp (tel. 0615467503 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Indien mogelijk liefst ruim van te voren.
Blessures/pijntjes ten allen tijde melden bij de train(st)er zodat een aangepast trainingsprogramma kan worden gemaakt.

Trainingen in de vakanties
In schoolvakanties wordt zoveel mogelijk doorgetraind, al dan niet via een aangepast trainingsrooster. Turnsters en ouders worden per mail hierover geïnformeerd.

Kleding tijdens trainingen
Tijdens de training wordt een turnpakje met eventueel een turnbroekje gedragen. De haren moeten vast in een staart, vlecht of knot. Het dragen van sieraden is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. De voorkeur wordt gegeven aan het turnen op blote voeten, dus liefst geen turnschoentjes en/of sokken.
Wel altijd een paar sokken in de sporttas voor gebruik bij ballet en bij bepaalde krachtoefeningen.

Gedrag tijdens de trainingen
Turnen is een individuele sport. Toch is een goed resultaat slechts mogelijk wanneer er gewerkt kan worden in een prettige sfeer waarbij train(st)ers en turnsters elkaar stimuleren en positief benaderen. We vinden het erg belangrijk dat er met elkaar wordt gesproken en niet over elkaar. Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering uit de selectie.
Er wordt verwacht dat er zorgvuldig met de materialen in de turnhal wordt omgegaan en dat de kleedkamers na gebruik netjes worden achtergelaten.
Douchen na de training is eigen keuze.
Vaders/mannen zijn niet toegestaan in de meisjeskleedkamer.
Waardevolle spullen niet in de kleedkamer achterlaten, maar meenemen in een sporttas en in de turnhal plaatsen.

Eten en drinken tijdens trainingen
Trainingen duren veelal drie uur en kosten veel energie. Daarom is het belangrijk dat er voldoende gegeten en gedronken wordt. Bij voorkeur water of drankjes zonder prik. Om te eten tijdens een training wordt fruit aanbevolen. Geen snoep, chocolade of koekjes. Het eten en drinken tijdens de training vindt plaats bij de bank, bij de ingang van de turnhal. De turnsters krijgen regelmatig gelegenheid om even iets te nemen.

Trakteren
Bij een verjaardag mag er getrakteerd worden, men moet zich echter niet verplicht voelen om dit te doen. Liefst een gezonde traktatie of een klein snoepje. Geen cakejes, gebak of ijs.

Aanschaf materialen
Magnesium moet zelf worden aangeschaft en dit kan gedaan worden bij de leiding. De kosten voor magnesium zijn €1,00 per blokje. De turnsters hebben elk een eigen bakje/trommeltje met magnesium en nemen dit na de training mee naar huis.
Een rolletje tape en ook blarenpleisters zijn aan te raden om in de sporttas te hebben.
Vanaf pupillen 2 leeftijd is het wenselijk om met polsbandjes en brugleertjes te gaan werken. Deze kunnen worden aangeschaft bij de Wisselsprong: www.de-wisselsprong.nl
Tijdens de onderbouw leeftijd heeft iedere turnster bandjes/lusjes i.c.m. polsbandjes nodig om veilig op brug/rekstok te kunnen werken. Deze kunnen worden gekocht bij: www.lusjes.com . De leiding kan aangeven wat de juiste maat is.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden een periode bewaard in de docentenkamer. Tijdens schoolvakanties worden niet afgehaalde gevonden voorwerpen geschonken aan het goede doel.

Wedstrijden

Wedstrijddeelname
Aan KNGU georganiseerde wedstrijden wordt deelgenomen. De inschrijfkosten worden voor 85% doorberekend aan de turnsters/ouders en zullen na afloop van het seizoen in rekening worden gebracht. De kosten variëren van €8 per wedstrijd op regionaal niveau tot ruim €20 voor wedstrijden op nationaal niveau.
Voor andere niet-KNGU wedstrijden/toernooien wordt vooraf gevraagd of een lid hier wel/niet aan mee wil/mag doen i.v.m. de doorberekening van de inschrijfgelden.

Informatie omtrent wedstrijden en uitslagen zijn te vinden op:
-       Regionaal/districtsniveau: http://oost.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
-       Nationaal niveau: http://wedstrijden.kngu.nl/

In principe gaat elke turnster met eigen vervoer naar de wedstrijden. Minimaal een half uur voor aanvang van de warming-up aanwezig zijn.

Kleding
Tijdens wedstrijden wordt het VGV clubpakje gedragen en kan elke turnster beschikken over een VGV trainingspak.
Voor het dragen van de wedstrijdkleding tijdens de wedstrijden wordt per seizoen € 20,= in rekening gebracht bij de (ouder(s)/verzorger(s) van de) wedstrijddeelnemer/deelneemsters, ongeacht hoe vaak iemand heeft deelgenomen aan wedstrijden. Turnpakjes de eerst volgende training na de wedstrijd gewassen en voorzien van plasticzakje weer inleveren bij de leiding. Het turnpakje s.v.p. op de hand wassen in lauw water zonder waspoeder, maar alleen met iets wasverzachter.

Entree
Tijdens turnwedstrijden wordt door de organisatie entree kosten gevraagd.

Wedstrijdpaspoort
Voor turnsters welke op nationaal niveau turnen moet VGV eenmaal per drie jaar een wedstrijdpaspoort aanvragen bij de KNGU. De kosten hiervoor worden volledig doorberekend naar de ouder(s)/verzorger(s) van de turnsters. De kosten hiervoor bedragen per 1 september 2014 € 13,45.

Wedstrijdniveaus
Bij VGV en ook landelijk bij de KNGU kunnen turnsters starten met wedstrijden in het jaar dat ze negen jaar worden. Dit wordt de Instap categorie genoemd. Binnen het turnen zijn er de volgende leeftijdscategorieën:

Onderbouw                          Bovenbouw
Instap – 9 jaar                      Jeugd 2 – 13 jaar
Pupil 1 – 10 jaar                   Junior – 14 en 15 jaar
Pupil 2 – 11 jaar                   Senior – 16 jaar en ouder
Jeugd 1 – 12 jaar

Binnen elke leeftijdscategorie zijn er meerdere niveaus.
In de onderbouw zijn er van laag naar hoog de volgende niveaus: District 3, District 2, District 1, Nationaal 4, Nationaal 3, Nationaal 2, Nationaal 1. Niet elk niveau wordt in elke leeftijdscategorie aangeboden. Zo is er in de Instap bij voorbeeld geen N3 niveau en wordt Nationaal 4 niveau alleen aangeboden in Jeugd 1.

De A-selectie turnt op Nationaal 3 en Nationaal 2 niveau. Nationaal 1 niveau is het niveau welke opleidt richting topsport. Dit niveau wordt bij VGV niet aangeboden.
In de bovenbouw zijn er van laag naar hoog de volgende niveaus: 6e divisie, 5e divisie, 4e divisie, 3e divisie, 2e divisie, 1e divisie en eredivisie.
De A-selectie turnt grotendeels op 2e en 1e divisie niveau. Eredivisie niveau is topsport en dit niveau wordt bij VGV niet aangeboden.

Oefenstof
De oefenstof van de onderbouw is voorgeschreven oefenstof. De oefeningen staan volledig uitgeschreven op papier en op enkele plaatsen kan een turnster kiezen voor moeilijkere of juist makkelijkere elementen. De waarde van de oefening wordt hierdoor verhoogd of verlaagd. De oefeningen zijn te vinden op:

http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/voorgeschreven-oefenstof

De oefenstof van de bovenbouw zijn keuze oefeningen. De turnster kan zelf de te turnen elementen kiezen, echter de oefening moet wel aan bepaalde samenstellingseisen voldoen. De moeilijkheid van de geturnde elementen i.c.m. het al of niet voldoen aan de samenstellingseisen bepalen de moeilijkheidswaarde van de oefening. De samenstellingseisen zijn te vinden op:

http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/keuze-oefenstof

In de zowel de onderbouw als de bovenbouw krijgt de turnster een cijfer voor de moeilijkheidswaarde (D-score/Difficulty) en een cijfer voor de uitvoering (E-score/Execution) van de oefening. De D en E-score samen vormen het eindcijfer.

Jury
Om meer inzicht te krijgen in jurering kan het interessant zijn om een korte jurycursus (TD 1)  te volgen. Informatie hierover is te vinden op de site van de KNGU: https://www.kngucampus.nl/Default.aspx?pageId=54
Voor wie verder wil om ook daadwerkelijk te gaan jureren kan daarna jurycursus TD 2 en eventueel ook TD 3 volgen. Er is altijd een groot tekort aan juryleden, dus als u interesse hebt neem dan s.v.p. even contact met mij op.
Jurycursussen zijn kosteloos voor leden van een gymnastiekvereniging.

Website en Facebook
Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van turnfoto’s en/of turnfilmpjes van uw dochter op internet willen wij u vragen dit kenbaar te maken.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met: Martin Nijkamp (06-15467503 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

De A-selectie turnt op 1e en 2e divisie niveau in de bovenbouw en op Nationaal 2 en Nationaal 3 niveau in de onderbouw.
Er wordt 9 tot maximaal 12 uur per week getraind waarbij plezier en prestatie hand in hand gaan. Zuiverheid van techniek en een optimale fysieke scholing van kracht, lenigheid en houding zijn de basis voor zuivere basistechnieken welke het fundament vormen om je lang als turnster te kunnen blijven door ontwikkelen. Positieve coaching vormt  het vertrekpunt om turnsters op te leiden met zelfvertrouwen.

 

 

Trainingstijden
De trainingen zijn op:

- Dinsdag, onderbouw 16.00 – 19.00 uur, bovenbouw 17.00 – 20.00 uur.
- Donderdag, onderbouw 16.00 – 19.00 uur, bovenbouw 17.00 – 20.00 uur.
- Zaterdag, onderbouw en bovenbouw van 10.00 – 13.00 uur.
- Op vrijdag is er voor de eerste divisie turnsters en de N2 turnsters nog
  een extra training van 16.30 – 19.30 uur.

Graag 5 minuten voor aanvang van de training omgekleed aanwezig in de turnhal.
Afmelden van een training via telefoon, what’s app, mail of sms naar Martin Nijkamp
(tel. 06-15467503 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 
Indien mogelijk liefst ruim van te voren. Blessures/pijntjes ten allen tijde melden bij de train(st)er
zodat een aangepast trainingsprogramma kan worden gemaakt.

Trainingen in de vakanties
In schoolvakanties wordt zoveel mogelijk doorgetraind, al dan niet via een aangepast trainingsrooster. 
Turnsters en ouders worden per mail hierover geïnformeerd.

 
 Training10101501
 Kleding tijdens trainingen

Tijdens de training wordt een turnpakje met eventueel een turnbroekje gedragen.
De haren moeten vast in een staart, vlecht of knot.
Het dragen van sieraden is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
De voorkeur wordt gegeven aan het turnen op blote voeten,
dus liefst geen turnschoentjes en/of sokken. Wel altijd een paar sokken in de sporttas
voor gebruik bij ballet en bij bepaalde krachtoefeningen.

Gedrag tijdens de trainingen

Turnen is een individuele sport. Toch is een goed resultaat slechts mogelijk wanneer er gewerkt
kan worden in een prettige sfeer waarbij train(st)ers en turnsters elkaar stimuleren en positief benaderen.
We vinden het erg belangrijk dat er met elkaar wordt gesproken
en niet over elkaar. Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering uit de selectie.

Er wordt verwacht dat er zorgvuldig met de materialen in de turnhal wordt omgegaan en dat de
kleedkamers na gebruik netjes worden achtergelaten. Douchen na de training is eigen keuze.
Vaders/mannen zijn niet toegestaan in de meisjeskleedkamer.
Waardevolle spullen niet in de kleedkamer achterlaten, maar meenemen in een sporttas en in de
turnhal plaatsen.